พันธุ์ข้าวเหนียว: ประโยชน์และความหลากหลายของข้าวเหนียว

พันธุ์ข้าวเหนียว

ข้าวเหนียว เป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคย เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ในทวีปเอเชีย ยุโรปหรืออเมริกาเหนือ แต่ความหลากหลายของสาย พันธุ์ข้าว นั้นกว้างไปถึงไหน? ในบทความนี้ เราจะสำรวจถึงสายพันธุ์ข้าวเหนียวที่หลากหลายและประโยชน์ของข้าวเหนียวต่าง ๆ ที่ทำให้มันเป็นที่รู้จักและนิยมอย่างยิ่งในวงกว้างของสังคม ข้าวเหนียวเป็นพืชตระกูลข้าวชนิดหนึ่ง มีลักษณะเมล็ดเรียวยาว รูปร่างคล้าย เมล็ดข้าวกล้อง แต่มีสีน้ำตาลเข้มกว่า ข้าวเหนียวมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ ปลูกข้าวเหนียว มากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก

พันธุ์ข้าวเหนียวในประเทศไทยมีหลากหลายสายพันธุ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คื

  1. พันธุ์พื้นเมือง เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่ปลูกกันมาแต่โบราณ มีลักษณะเด่นแตกต่างกันไป เช่น ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ข้าวเหนียวลืมผัว ข้าวเหนียวสันป่าตอง เป็นต้น
  2. พันธุ์ปรับปรุง เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์โดยนักวิชาการ เพื่อให้มีคุณสมบัติที่ดียิ่งขึ้น เช่น ผลผลิตต่อไร่สูง ทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช เป็นต้น

พันธุ์ข้าวเหนียวที่ปลูกในประเทศไทยที่นิยมปลูก ได้แก่

  • ข้าวเหนียวเขี้ยวงู เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่มีชื่อเสียงของไทย มีลักษณะเมล็ดยาวเรียว เรียวยาวกว่าข้าวเหนียวพันธุ์อื่น ๆ รสชาติอร่อย เหนียวนุ่ม นิยมนำมาทำข้าวเหนียวมูน
  • ข้าวเหนียวลืมผัว เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่มีกลิ่นหอม เหนียวนุ่ม นิยมนำมาทำข้าวเหนียวเหนียว ข้าวเหนียวน้ำกะทิ ข้าวเหนียวปิ้ง เป็นต้น
  • ข้าวเหนียวสันป่าตอง เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่มีเมล็ดเรียวยาว เหนียวนุ่ม นิยมนำมาทำข้าวเหนียวมูน ข้าวเหนียวเหนียว ข้าวเหนียวปิ้ง เป็นต้น
  • ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่มีเมล็ดเรียวยาว เหนียวนุ่ม นิยมนำมาทำข้าวเหนียวเหนียว ข้าวเหนียวปิ้ง เป็นต้น
  • ข้าวเหนียวก่ำลืมผัว เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่มีเมล็ดสีดำ เหนียวนุ่ม นิยมนำมาทำข้าวเหนียวเหนียว ข้าวเหนียวปิ้ง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีพันธุ์ข้าวเหนียวอื่น ๆ อีกมากมายที่ปลูกในประเทศไทย เช่น ข้าวเหนียวดำ ข้าวเหนียวแดง ข้าวเหนียวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเจ้า การเลือกพันธุ์ข้าวเหนียวควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์ในการปลูก สภาพพื้นที่ ความต้องการผลผลิต และความทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช ข้าวเหนียวไม่ได้เป็นเพียงแค่อาหารที่ทำให้เรารู้จักคำว่า “อร่อย” แต่ยังเป็นสิ่งที่นำเสนอความหลากหลายและมีคุณค่าทางอาหารและสุขภาพ การรู้จักกับสายพันธุ์ข้าวเหนียวและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์อย่างถูกต้อง จึงทำให้เรารู้จักความคุ้มค่าและคุ้มค่าของข้าวเหนียวมากยิ่งขึ้นในทุก ๆ วัน