ดอกข้าว วิธีปลูกข้าวและการดูแลต้นข้าว

ดอกข้าว

ดอกข้าว วิธีปลูกข้าวและการดูแลต้นข้าว ดอกข้าวเป็นส่วนสำคัญของพืชข้าวที่มีหลายประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับส่วนประกอบของดอกข้าว และความสำคัญของดอกข้าวในวงจรชีวิตของพืชข้าว

 

ส่วนประกอบของดอกข้าว

โครงสร้างของดอกข้าวทประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการผสมเกสรของพืชข้าว ส่วนประกอบหลัก ๆ ของดอกข้าวรวมถึงกลีบดอก รองเลี้ยงเกสรผู้และเกสรเมีย ที่มีหน้าที่สำคัญในการผสมเมล็ดข้าว

 

ประโยชน์ของดอกข้าว

การผสม เมล็ดข้าว ดอกข้าวมีบทบาทสำคัญในกระบวนการผสมเมล็ดข้าว ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างเมล็ดพันธุ์ข้าวใหม่ โดยการผสมเกสรของดอกผู้และเกสรของดอกเมีย ทำให้เกิดเมล็ดข้าวที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ควรจะได้รับการสืบทอด

 

ดอกข้าวเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ประกอบด้วยเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในดอกเดียวกัน ดอกข้าวประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

  • เปลือกนอก ประกอบด้วยแผ่นใหญ่สองแผ่นประกบกัน เรียกว่า เลมมา (lemma) และพาเลีย (palea)
  • เกสรตัวผู้ อยู่ภายในเปลือกนอก ประกอบด้วยอับละอองเกสร (anther) จำนวน 6 อัน
  • เกสรตัวเมีย อยู่ภายในเปลือกนอก ประกอบด้วยรังไข่ (ovary) และก้านเกสรตัวเมีย (style)

ดอก ข้าว จะออกดอกเป็นช่อ เรียกว่า ช่อดอก (panicle) ช่อดอกข้าวประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมาก ดอกย่อยแต่ละดอกจะออกดอกทีละดอก ดอกข้าวจะบานในเวลากลางคืนและจะร่วงโรยในเวลาเช้าทการดูแลและสร้างสรรค์ดอกข้าวมีความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผสมเมล็ดข้าว โดยการให้น้ำและปุ๋ยที่เหมาะสม การควบคุมโรคและแมลง และการให้ความร่วมมือของชาวนาในการดูแลดอกข้าว

แหล่งอ่านข้อมูลเพิ่มเติม