ข้าวมีกี่ชนิด : แหล่งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตที่สำคัญ

ข้าวมีกี่ชนิด (1)

ข้าวเป็นอาหารที่สำคัญและเป็นที่นิยมทั่วโลก ในบทความนี้เราจะรู้จักกับ ข้าวมีกี่ชนิด และเรียนรู้ประโยชน์ของแต่ละชนิดของข้าวที่มีอยู่ ไม่ว่าคุณจะเป็นเชฟที่กำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ ข้าว หรือคนทั่วไปที่ต้องการรู้เพิ่มเติม พันธุ์ข้าว แต่ละพันธุ์จะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันไป เกษตรกรจึงควรเลือกพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพพื้นที่ปลูก เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ

นอกจากนี้ ยังมีพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะพิเศษอื่นๆ เช่น พันธุ์ข้าวที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง พันธุ์ข้าวต้านทานโรคและแมลง พันธุ์ข้าวที่ทนทานต่อสภาพแห้งแล้ง เป็นต้น พันธุ์ข้าวเหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคและเกษตรกร

ข้าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะของเมล็ดข้าว คือ

  1. ข้าวเจ้า มีลักษณะเมล็ดเรียวยาว เปลือกหุ้มเมล็ดบาง มีแป้งอะไมโลสประมาณ 15-30% ข้าวเจ้าที่นิยมบริโภคในประเทศไทย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าวกข.15
  2. ข้าวเหนียว มีลักษณะเมล็ดกลมสั้น เปลือกหุ้มเมล็ดหนา มีแป้งอะไมโลเพคตินประมาณ 70-80% ข้าวเหนียวนิยมบริโภคในประเทศไทย ได้แก่ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ข้าวเหนียวมะม่วง และข้าวเหนียวดำ

 

นอกจากนี้ ข้าวยังสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทย่อยๆ ตามลักษณะอื่นๆ เช่น

  • ตามฤดูการเพาะปลูก แบ่งออกเป็น ข้าวนาปี และข้าวนาปรัง
  • ตามพันธุ์ แบ่งออกเป็น พันธุ์ต่างๆ มากมาย เช่น ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวกข.15 ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ข้าวเหนียวมะม่วง และข้าวเหนียวดำ
  • ตามลักษณะการแปรรูป แบ่งออกเป็น ข้าวสาร ข้าวกล้อง และข้าวไรซ์เบอร์รี่

 

ดังนั้น ตอบคำถามได้ว่า ข้าวมีกี่ชนิด ขึ้นอยู่กับว่าเราจะแบ่งประเภทอย่างไร หากแบ่งตามลักษณะของ เมล็ดข้าว ข้าวจะมี 2 ประเภท คือ ข้าวเจ้าและข้าวเหนียว หากแบ่งตามลักษณะอื่นๆ ข้าวจะมีประเภทย่อยๆ มากมาย